หลักสูตร

Creative TECHNOLOGY program

สถาบัน TEDS PLAY เปิดสอนหลักสูตร Creative Technology Program เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการสอนแบบบูรณาการ STEAM Education ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ แตกต่างออกไปในแต่ละคอร์สเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สนุก และได้ทักษะติดตัวไปอย่างอัตโนมัติไปพร้อมๆกัน ด้วย Concept ของเราคือ “Auto Exploring by Playing” 

Untitled 1 1 หลักสูตร
Our COURSES

หลักสูตร CREATIVE LIFE (3-5 ปี)

หลักสูตร Creative Life เป็นคอร์สที่เสริมความรู้ของน้องๆ โดยมีหลักการสอน STEAM Education (Science, Technology 

Engineering, Art, Mathematic) และมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย พร้อมทั้งน้องๆต้องสร้างสรรค์ผลงานออกมาด้วยตนเอง 

อาทิเช่น  วัฎจักรของผีเสื้อ แสงและเงา ภาพสะท้อน เครื่องบดปลาหมึก เป็นต้น

โดยลักษณะการสอน เป็นการเล่าเรื่อง เล่านิทาน และถาม-ตอบกับเด็กๆ โดยแต่ละครั้ง concept ไม่ซ้ำกันกว่า 120 บทเรียน

Artboard 1 1 หลักสูตร

หลักสูตร ROBOT AND CODING (4-6 ปี)

เรียนรู้ผ่านการสร้างหุ่นยนต์ และเขียนคำสั่ง(Coding) กำหนดทิศทางให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้ เป็นวิธีการเขียนคำสั่งอย่างง่าย

น้องๆ จะได้เรียนรู้การใช้สัญลักษณ์ เข้าใจเรื่องทิศทาง (ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง-บน-ล่าง) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นของทักษะชีวิต

อีกทั้งยังได้ฝึกกระบวนการวางแผน ตามโจทย์ต่างๆที่คุณครูมอบหมายให้

Artboard 2 หลักสูตร

หลักสูตร STEAM ROBOTICS (6-12 ปี)

หลักสูตร STEAM Robotics จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านตัวต่อหุ่นยนต์ โดยใช้ concept ของ 

STEAM Education น้องๆ จะได้เรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง

เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เซนเซอร์ มอเตอร์ และการโปรแกรมหุ่นยนต์ Unplugged Coding โดยการใช้ตัวเลขเป็นการแทนค่า 

เพื่อสั่งการให้หุ่นยนต์ทำงานตามระบบอย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเนื้อหา เช่น เรียนเรื่องแรงหมุน เรื่องแรงงัด แรงเฉื่อย ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ผ่านการเล่นและประกอบหุ่นยนต์

Artboard 3 หลักสูตร

หลักสูตร BASIC ELECTRONIC (7-12 ปี)

เรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้า(Electronic) พื้นฐานในรูปแบบใหม่ ด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบพิเศษสำหรับเด็ก 

ปลอดภัย ไม่มีอันตรายจากการบัดกรี เรียนรู้เข้าใจง่าย ปูพื้นฐานวงจรไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ต่อยอดสู่ระดับสูงได้ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเนื้อหา เช่น การต่อวงจรไฟ LED, การต่อวงจรวิทยุ FM, วงจรสัญญาณนิรภัย เป็นต้น

Artboard 4 หลักสูตร

หลักสูตร CODING PROGRAM (7-12 ปี)

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ด้วย Block Based Programming สนุกไปกับการเสริมทักษะแห่งโลกอนาคต 4.0

ด้วยหลากหลายธีม ทั้งการสร้าง Animation, Robot, การสร้างโครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการนำ Hardware ที่จับ

ต้องได้ มาผสมผสานกับ Software หรือโปรแกรมที่น้องๆ ได้เขียนขึ้นมา นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

C1 หลักสูตร

เขียนโปรแกรมสร้างเรื่องราว เกมส์ ควบคุมผ่านอุปกรณ์ Hardware

C2 หลักสูตร

เขียนโปรแกรมคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงาน วางแผน และคิดอย่างเป็นระบบ

C3 หลักสูตร

สร้างโครงงานนวัตกรรม วางแผนการทำงานพร้อมลงมือปฏิบัติจริง

C4 หลักสูตร

ประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากสิ่งของรอบตัว เขียนโปรแกรมให้เล่นดนตรีได้

C6 หลักสูตร

สอบถามรายละเอียดคอร์สเรียน
โทร. 097-150-9316, 087-111-5475