Uncategorized

10 เรื่องพ่อแม่ต้องรู้…เตรียมลูกสู่อนาคต

พ่อแม่เตรียมความพร้อมให้ลูกสำหรับยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้วหรือยัง นี่คือ 

10 เรื่องพ่อแม่ต้องรู้…เตรียมลูกสู่อนาคต

ปัจจุบันนี้โลกยุคใหม่หมุนเร็วกว่าที่คิด จนคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับว่าเราไม่อาจเลี้ยงลูกแบบเดียวกับในอดีตได้อีกต่อไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมให้กับลูกเพื่อจะได้ปรับตัวพร้อมรองรับการใช้ชีวิตในอนาคตของพวกเขา มาดูกันว่า10เรื่องใดบ้างที่พ่อแม่ควรจะต้องปลูกฝังลูกตั้งแต่วันนี้
1. เสริมสร้าง “ความมั่นคงทางอารมณ์”

เนื่องจากเทคโนโลยีจะขับเคลื่อนให้โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สิ่งหนึ่งที่ลูกต้องเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านบวกและลบ คือการมีสติ ความมั่นคงทางอารมณ์ เพราะนอกเหนือจากความฉลาดด้านสติปํญญาแล้ว การรู้จักจัดการกับอารมณ์ สภาวะทางจิตใจของตนเองก็เป็นสื่งสำคัญควบคู่กัน เพื่อที่จะรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้าง

2. เตรียมพร้อม “ภาษาที่สามและสี่”

ปัจจุบันภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องพื้นฐานที่เด็กสมัยนี้ต้องเรียนรู้อยู่แล้ว แต่ในอนาคตโลกจะแคบลง การติดต่อสื่อสารจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แต่การรู้ภาษาอื่นๆอีกก็จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาฝรั่งเศส พ่อแม่จึงควรส่งเสริมให้ลูกเรียนภาษาที่สามและภาษาอื่นๆ เป็นภาษาที่สี่หากเป็นไปได้

3. รู้จักใช้และรู้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีก็คือ ความก้าวหน้าทันสมัย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป็น และก่อนจะหยิบยื่นเทคโนโลยีให้กับลูกนั้นก็จะต้องควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะกับช่วงวัยของลูก เพราะหากพ่อแม่ไม่รู้วิธีใช้ รวมไปถึงการปิดกั้นเทคโนโลยี ในอนาคตเด็กก็จะปรับตัวไม่ทันกับการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ แต่หากลูกยังไม่พร้อมทั้งทักษะทางร่างกายและการตัดสินใจพ่อแม่ก็ยังไม่ควรที่จะหยิบยื่นเทคโนโลยีเหล่านั้นให้ลูก

4. สอนให้ลูกรู้จักตั้งคำถาม

เมื่อลูกโตขึ้นพอจะรู้ความแล้วมีคำถามว่า “พ่อคะ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ?” แทนที่จะเฉลยบอกไปตรงๆ คุณอาจจะตั้งคำถามกลับให้ลูกลองคิดหาคำตอบด้วยตัวเอง เช่น “แล้วลูกคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะ” เด็กๆ ก็จะเริ่มมีกระบวนการคิด และตั้งสมมติฐานเพื่อหาคำตอบ เพราะการฝึกให้รู้จักตั้งคำถามคือหัวใจสำคัญของการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการเรียนรู้ในอนาคต

5. รู้จัก “เพื่อนบ้าน” รอบประเทศไทย

สำหรับเรื่องการเรียนหรืออาชีพการงานในอนาคตจะไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว การสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมในการที่จะไปแข่งขันในประเทศเพื่อนบ้านอาจทำให้ลูกประสบความสำเร็จมากกว่าในยุคคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นได้ ดังนั้นจึงควรสอนให้ลูกเรียนรู้วัฒนธรรม สนใจข่าวสารของเพื่อนบ้านรอบๆ ไทยเรา

6. ฝึกให้ลูกรู้จักการแก้ปัญหา

คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรแก้ปัญหาหรือให้คำตอบกับลูกในทันที เพราะจะทำให้ลูกไม่สามารถวิเคราะห์เองได้เป็น และจะทำให้ลูกเข้าใจว่าเวลาเกิดปัญหา เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาช่วยเขาเอง ซึ่งในอนาคตหากลูกจะต้องเรียนรู้หรือทำงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมสังคมกับคนอื่น ก็จะทำให้ลูกไม่สามารถเอาตัวรอด หรือแก้ปัญหาด้วยตนเองได้

7. สนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในตำราหรือห้องเรียน มีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ลูกจะเรียนรู้ได้ดีกว่าจากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เช่นเรียนรู้ความงามของศิลปะจากภาพวาดในพิพิธภัณฑ์ รู้จักขนาดและได้ยินเสียงร้องของสัตว์ชนิดต่างๆที่สวนสัตว์ เรียนรู้มารยาท การเข้าสังคม วันสำคัญทางศาสนาจากการไปวัด เหล่านี้คือความรู้นอกห้องเรียนทั้งหมด ที่สำคัญการเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดการเรียนรู้จากเรื่องราวที่ลูกสนใจอีกด้วย

8. เรียนรู้ทักษะอาชีพใหม่ๆ

ในอนาคตอาชีพหลายๆอาชีพในปัจจุบันจะหายไป ดังนั้นพ่อแม่จึงไม่ควรตีกรอบเส้นทางอาชีพให้กับลูก หากยังไม่รู้จักอาชีพใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับพวกเขา คุณพ่อคุณแม่ควรมีการศึกษาข้อมูลให้กับลูกและพิจารณาถึงเทรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยไม่ยึดติดกับอาชีพเดิมๆ ที่เคยมีอยู่ในอดีต พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะต่างๆที่ช่วยสร้างโอกาสสู่อาชีพใหม่ๆเช่น กระบวนการคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น

9. เรียนรู้ระบบธุรกิจ

เพราะเด็กที่เริ่มต้นเข้าใจระบบธุรกิจตั้งแต่เล็กๆ จะมีทักษะการค้าขาย และรู้จักการหารายได้ช่วยเหลือตัวเอง จึงเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมให้ลูกเริ่มต้นเรียนรู้การสร้างธุรกิจจากเรื่องที่เค้าสนใจ เช่นงานศิลปะ การประดิษฐ์ของใช้ การทำขนม แล้วลองนำไปเสนอขายกับคนรอบข้าง ซึ่งคล้ายๆการเล่นขายของแต่คุณพ่อคุณแม่สามารถต่อยอดจากเรื่องเล่นๆไปสู่ความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจได้ โดยฝึกให้ลูกคิดว่าคนจะชอบและซื้อสิ่งที่เรานำเสนอได้อย่างไร ราคาเท่าไร เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต

10.รู้จักเก็บออมและลงทุน

หลังจากหารายได้เป็นแล้ว เด็กยุคใหม่ต้องรู้จักเก็บออมและลงทุน เพราะถึงแม้เทคโนโลยีจะทำให้โลกเราเปลี่ยนแปลงและมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆมากมาย แต่พื้นฐานการออมและการลงทุนเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับครอบครัว ลูกเราต้องทำเป็น เรื่องการออมเป็นวินัยอย่างหนึ่งซึ่งควรฝึกตั้งแต่เด็กๆ หากทำได้ก็จะลดความเสี่ยงทางการเงินในอนาคตได้มากขึ้นด้วย

ด้วยการเตรียมพร้อมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ จะช่วยทำให้ลูกพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถเดินทางสู่ความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอน

 

Credit : 10 เรื่องต้องรู้…เตรียมลูกสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ( http://mjn.enfababy.com/enfaaplusfuturebrain/lifestyle-view-1.php )